Miljø

Miljøet der historien utspiller seg danner en ramme rundt fortellingen, og gir både muligheter og begrensninger for hvilke problemstillinger og tema som det kan fortelles om.

Velstående familie

Det er tydelig i «Amtmannens Døtre» at vi befinner oss i et relativt velstående miljø. Familien har råd til å holde huslærer, Sofie sendes en periode til København, og samtaletemaene mellom Kold og Müller tyder på at vi har med samfunnets øverste kretser å gjøre:

«N. trekker seg tilbake for å gifte seg...
Ja, ja riktig, med en rik enke... Men han skulle jo bli baron Mandelstrøms ettertreder i Kabinettet, hvem får da den post?
Diplomatien begynner plutselig å interessere deg.
»

...

Representativt?

Man kan likevel spørre seg hvor representativ historien Collett forteller, egentlig er for datidens samfunn. Selv om problemene disse kvinnene opplever er ekte nok, fantes det fremdeles personer som levde i stor fattigdom og nød, og som slet med helt andre problemer enn ekteskap. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn