Amtmannens Døtre (utdrag) | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av utdraget fra romanen «Amtmannens Døtre», som funnet i Tekstbanken på side 103. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av fortellerteknikk, miljø, personer, tema og budskap i romanutdraget.

Fakta om romanen «Amtmannens Døtre»

Forfatter: Camilla Collett
Utgivelse: Utgitt i to deler i 1854/1855, deretter som to omarbeidede nyutgivelser i 1860 og 1879
Kontekst: Norges første samfunnskritiske roman

Bakgrunnskunnskap om romanen

«Amtmannens Døtre» er en av de første romanene som ble skrevet her til lands, og blir regnet som Norges første samfunnskritiske roman, en såkalt tendensroman. Den tar opp motsetningen mellom kjærlighetsekteskap og fornuftsekteskap, og er sterkt kritisk til datidens kvinneideal.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer romanutdraget fra «Amtmannens Døtre», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en spesiell inngangsvinkel, som du holder på i hele analysen. Du kan for eksempel ta for deg bokens tema, fortellerteknikk eller tekstens overføringsverdi til dagens samfunn.

Tema: Et sentralt tema i teksten er forventningene datidens samfunn hadde til ekteskapet og til kvinner. Hvordan kommer dette frem i teksten? Her kan du trekke inn både fortellerteknikk og personer i tekstutdraget.

Fortellerteknikk: Du kan også konsentrere deg om selve fortellerteknikken, der fortelleren henvender seg direkte til leseren. Denne fortellerstilen er ikke særlig vanlig lenger, men man finner den i flere tekster fra 1800-tallet. Hvorfor har Collett valgt denne fortellerteknikken, tror du? Hva får hun frem, som kanskje ellers ikke ville vært like tydelig? Hvorfor tror du teknikken er lite brukt i dag?

Overføringsverdi?: «Amtmannens Døtre» kom ut for mer enn 160 år siden. Har temaene Collett tar opp, noen parallell i dag? Er det trekk ved fremstillingen av kjønnsroller og ekteskap som du kjenner igjen fra dagens samfunn?

Oppskrift på romananalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på romananalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Amtmannens Døtre (utdrag) | Analyse

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 04.11.2020
  Utrolig hjelpende, det å se hvordan en analyse av den ser ut er bra. det som er mest interessant er hvordan din vinkling og perspektiver kanskje er annerledes en denne analysen.
 • 18.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 26.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 24.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3