Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Albertine (utdrag) | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2016
Sist oppdatert: 27.04.2021
Antall sider: 9

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2016). Albertine (utdrag) | Analysehjelp. Hentet 28. januar 2023 fra https://www.studienett.no/norsk/analyse/roman/albertine

Litteratur

https://snl.no/Albertine

https://snl.no/naturalisme%2Flitteratur

https://www.ude.oslo.no/Oslo-patriot/th11.html