[12]

Albertine (utdrag) | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av et utdrag fra romanen «Albertine» av Christian Krohg, som funnet i Grip teksten Vg3 på side 362. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, fortellerteknikk, språklige virkemidler, miljø, tema og budskap.

Fakta om «Albertine»

Forfatter: Christian Krohg
Årstall: Utgitt i 1886
Sjanger: Naturalistisk tendensroman

Bakgrunnskunnskap om «Albertine» og naturalismen

I dette avsnittet gir vi deg bakgrunnskunnskap om selve romanen og om den litterære perioden den er skrevet i, som kan være nyttig når du skal analysere «Albertine».

«Albertine» kom ut i 1886, som et innlegg i datidens debatt om moral og offentlig prostitusjon, og er dermed å regne som en naturalistisk tendensroman. En tendensroman er en bok som tar opp aktuelle problemstillinger i samfunnet.

Boken skapte stor oppstandelse, og ble beslaglagt og erklært forbudt allerede dagen etter at den ble utgitt.

Christian Krohg retter sterk kritikk mot den offentlige moralismen i «Albertine». Han har også malt flere bilder som illustrerer ulike scener i romanen, blant annet det kjente «Albertine i politilægens venteværelse», som viser scenen vi leser i dette romanutdraget.

Naturalismen

Naturalismen var en videreføring av realismen, men man var i enda større grad opptatt av sammenhengen mellom arv og miljø, altså hvordan bakgrunn og oppvekst hang sammen og formet menneskene og deres personlighet. I naturalismen så man nærmest på litteraturen som en vitenskap, og man skrev om sykdom, sosial nød og urettferdighet, med mål om å endre samfunnet.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer tekstutdraget fra «Albertine», kan det være lurt å ha et gjennomgående fokus i hele oppgaven. Du kan for eksempel konsentrere deg om bokens tema, eller du kan fokusere på tidsepoken, og vise hvorfor «Albertine» regnes som en av de viktigste naturalistiske romanene i Norge.

Tema: Hvis du velger å ha bokens tema som rød tråd i oppgaven, er det naturlig å vise hvordan synspunkter på offentlig prostitusjon, dobbeltmoral og fattigdom kommer frem i tekstutdraget. Her kan du trekke inn både fortellerteknikk, miljø og språklige virkemidler, i tillegg til selve handlingen.

Litterær tidsepoke: Velger du å fokusere på tidsepoken som boken er skrevet i, bør du vise hvorfor Albertine kan betegnes som en naturalistisk roman. Her er både fortellerteknikk, tema og miljøskildring helt sentralt.

Oppskrift på romananalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på romananalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Albertine (utdrag) | Analyse

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 22.11.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske bra men overpriset
 • 21.01.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 06.04.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 27.01.2022
  Skrevet av Elev på Vg3