Trylle bort mennesker | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av novellen «Trylle bort mennesker» av Ingvild H. Rishøi. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygningen, språklige virkemidler, symbolbruk, tema og budskap i novellen.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Trylle bort mennesker», kan det være lurt å fokusere spesielt på ett tema, og se hvordan dette kommer til uttrykk i historien.

Omsorgssvikt: Et av novellens temaer er omsorgssvikt, og vi ser eksempler pådette flere steder i teksten. Hvordan beskriver forfatteren at barna opplever omsorgssvikt? Hvilke konsekvenser har det? Hvorfor tror du manglende omsorg forplanter seg, slik at lillesøsteren ikke klarer åta vare påsitt eget barn, etter at hun selv har opplevd fraværende foreldre?

Du kan også fokusere på hvordan sprangene i tid understreker at omsorgssvikten ikke tar slutt, og hvordan søskenforholdet påvirkes av dette. Hvor mye ansvar skal en storesøster måtte ta for en lillesøster? Hvordan bruker forfatteren symboler for å vise barnas behov for trygghet?

Usynlighet: Du kan også fokusere på det som novellens tittel sier noe om, nemlig å trylle bort mennesker. Hvorfor har forfatteren valgt denne tittelen, tror du? På hvilke måter ser vi at de små barna ikke blir sett av noen voksenpersoner? Hvilke konsekvenser har det? Her kan du også komme inn på hvordan det å føle seg usynlig også kan være usynlig for andre, altså at det ikke alltid er like lett å se at noen føler seg utenfor.

Oppskrift på eventyranalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på eventyranalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Trylle bort mennesker | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3