Fortellerteknikk

I denne delen tar vi for oss fortellerteknikken i novellen «Karen». Vi skal altså se på hvordan novellen er fortalt. Fortellerteknikken som er brukt i «Karen», er nokså tradisjonell: Vi møter en autoral, allvitende 3. persons forteller.

Autoral 3. persons forteller

Fortelleren i «Karen» er en autoral 3. persons forteller. Han/hun ser historien utenfra, og er ikke selv delaktig i den. Historien fortelles i 3. person, altså med pronomenene «han» og «hun»:

«Hun var alene om oppvartningen; for kromannens kone gikk nesten alltid omkring og lette efter sine nøkler

På denne måten fremstår fortelleren som vår representant i fortellingen: Han/hun formidler det som skjer, og det personene tenker og føler, og blir dermed bindeleddet mellom historien og oss som lesere. At fortelleren står utenfor, gjør at vi i større grad kan stole på det som fortelles, enn om fort...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn