Karen av Alexander Kielland | Analyse

Skal du skrive en analyse av «Karen»? Få inspirasjon fra Studienetts gullnotat, hvor vi nettopp hjelper deg med din analyse av Alexander Kiellands novelle fra 1882. Novellen er funnet i tekstutvalget til boken Tekstbanken på side 51.

I dette gullnotatet gir vi deg en rekke gode eksempler på mulige analyser av blant annen oppbyggingen, språklige virkemidler og miljøet i «Karen». I tillegg ser vi nærmere på hva som kan være temaet i novellen.

Bruk gullnotatet som veiledning, og få et godt utgangspunkt til din novelleanalyse!

Fakta om «Karen»

Forfatter: Alexander Kielland
Utgivelse: 1882, utgitt som én av to noveller i samlingen To Novelletter fra Danmark
Sjanger: Novelle

Utdrag fra Gullnotatet om «Karen»:

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Karen» av Alexander Kielland, kan det være lurt å ha en rød tråd som du følger gjennom hele analysen.

Realistiske trekk: Du kan for eksempel konsentrere deg om de realistiske trekkene ved novellen. På hvilken måte passer novellens handling og tematikk inn i den realistiske litterære epoken? Hva er det Kielland ønsker å vise, og hvordan er det typisk for realismen? Minner novellen om andre tekster du kjenner fra samme periode?

Oppbygging: Oppbyggingen av «Karen» fremstår som grundig gjennomtenkt, med sirkelkomposisjon og tre parallelle historier. Hvorfor tror du Kielland har bygget opp novellen på denne måten? Hva får han frem, som ikke ville vært like tydelig hvis han kun hadde fortalt én historie? Hvilken effekt har innledningen som ligner et eventyr, og hva representerer haren og reven?

Oppskrift på novelleanalyse

I tillegg til Gullnotatet om «Karen» av Alexander Kielland, har Studienett laget en oppskrift på novelleanalyse. Denne gir deg all den informasjonen du trenger for å analysere en novelle. Se oppskriften her: Novelleanalyse oppskrift.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Karen av Alexander Kielland | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.