Tema

Her skal vi ta for oss motiv og tema i «Faderen». Motiv er den konkrete handlingen i novellen. Tema er det novellen handler om på et mer abstrakt nivå og i en større sammenheng.

Motiv i «Faderen»

Motivet i «Faderen» er fire samtaler mellom bygdas mektigste mann Thord og presten, samt en episode der Thord er sammen med sønnen sin.

Thord har fått en sønn, og kommer til presten for å få ham døpt for seg selv førstkommende lørdag: ««Jeg har fåt en søn,» sagde han, «og vil have ham over dåben.»»

...

Tema i «Faderen»

Etter sønnens død gjennomgår Thord en omfattende personlighetsendring. Temaene i novellen er knyttet til denne forandringen.

Betydningen av makt og status

Thord er i starten av novellen en svært rik og mektig mann. Dette er viktig for ham, og han bruker sønnen på ulike måter for å forsterke denne posisjonen. Når sønnen dør, er imidlertid disse tingene helt uten betydning for ham. Han skjønner at det som virkelig er viktig i livet hans, er kjærligheten til de nærmeste og det å kunne være til nytte for andre, og blir dermed mindre egoistisk

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn