Eventyrtrekk og kristendommens rolle

Videre skal vi se nærmere på eventyrtrekk og kristendommens rolle i «Faderen».Vi skal ta for oss kjennetegn på eventyr som vi kan finne i novellen, og i tillegg komme inn på effekten av eventyrtrekkene. Vi skal også ta for oss novellens henvisninger til kristendommen.

Eventyrtrekk

Novellen «Faderen» minner på mange måter om et eventyr. Hvilke kjennetegn på eventyr kan vi finne igjen i novellen, og hvilken effekt har denne likheten?

...

Kristendommens rolle

I «Faderen» spiller kristendom en viktig rolle på mange måter.

Faderen: Tittelen på novellen er «Faderen». Dette kan åpenbart tolkes som Thord, men kan også være en henvisning til Gud i kristendommen, som også kalles Faderen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn