Eventyrtrekk og kristendommens rolle

Videre skal vi se nærmere på eventyrtrekk og kristendommens rolle i «Faderen».Vi skal ta for oss kjennetegn på eventyr som vi kan finne i novellen, og i tillegg komme inn på effekten av eventyrtrekkene. Vi skal også ta for oss novellens henvisninger til kristendommen.

Eventyrtrekk

Novellen «Faderen» minner på mange måter om et eventyr. Hvilke kjennetegn på eventyr kan vi finne igjen i novellen, og hvilken effekt har denne likheten?

Typiske eventyrtrekk i «Faderen»

Akkurat som i mange eventyr, har denne novellen er gjentakende oppbygging bestående av flere liknende hendelser.

Tallet tre går igjen flere ganger: Thord er hos presten tre ganger før sønnens død, og etter drukningen sokner han etter sønnen i tre dager og tre netter.

Novellen består, i likhet med mange eventyr, for en stor del av scenisk fremstilling med mye dialog mellom to personer....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn