[8]

Faderen | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av novellen «Faderen». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, fortellerteknikk, personer, eventyrtrekk, kristendommens rolle, motiv, tema og budskaper.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her gir vi noen forslag til ulike ting du kan fokusere på og bruke som en rød tråd i din analyse.

Verdier: Hvilke verdier og egenskaper fremstilles som gode i novellen? Har novellen en moral? Novellens hovedperson, Thord, er først svært opptatt av penger og status, og tenker mest på seg selv. Sorgen over sønnens død får ham til å innse at det er andre ting som er viktigere i livet. Hvorfor er ikke det materielle like viktig for ham lenger?

Lidelse og utvikling: Sønnens død går hardt inn på Thord, og får ham til å forandre seg. Hvis du velger denne innfallsvinkelen, kan du se nærmere på Thords egenskaper og forhold til sønnen før og etter ulykken. På hvilke måter er han forandret? Hvorfor tror du sønnens død førte til en så stor personlighetsendring?

Kristendom: Novellen inneholder mange henvisninger til kristendommen, for eksempel kan man trekke paralleller mellom novellen og hendelser i Bibelen. Hvilken betydning har dette for novellen? Hvilket forhold tror du Thord hadde til kristendommen før og etter sønnens død?

Eventyr: På mange måter minner «Faderen» om et eventyr. Hvordan da? Her kan du komme inn på for eksempel oppbygging, fortellerteknikk, personer og budskaper. Hvordan påvirker dette din oppfatning av novellens innhold?

Oppskrift på novelleanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på novelleanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Faderen | Analyse

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 25.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg1
  5
 • 26.10.2023
 • 12.01.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 03.01.2022
  Skrevet av Elev på Vg2