[4]

En middag av Alexander Kielland | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av novellen «En middag» av Alexander Kielland. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av de ulike analysemomentene i novellen, slik som novellens komposisjon, rollen til fortellerstemmen i novellen, og de ulike temaene som tas opp av Kielland.

Fakta om novellen «En middag»

Forfatter: Alexander Kielland
Årstall: 1879
Sjanger: Novelle

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skal analysere «En middag», kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Nedenfor finner du noen forslag til noen av innfallsvinklene du kan bruke.

Vekslende synspunkt

En mulig inngangsvinkel til tolkningen din av «En middag» kan være å fokusere på de vekslende synspunktene i novellen. Hvilken effekt har fortellerstemmens vekslende perspektiv på lesningen din av novellen? Hadde du oppfattet novellen annerledes dersom fortellerstemmen ikke hadde hatt evnen til å hoppe fra perspektiv til perspektiv? Styrker eller svekker perspektivskiftene til fortellerstemmen tilliten din til fortelleren?

Forholdet mellom generasjonene

Et gjennomgående tema i novellen er forholdet mellom grossereren og sønnen hans, og en mulig inngangsvinkel til tolkningen din kan derfor være å se nærmere på dette forholdet. Som vi skal se senere i analysehjelpen, representerer faren og sønnen i novellen forholdet mellom to ulike generasjoner. Kan du trekke frem eksempler i teksten der generasjonsforskjellen mellom hovedpersonene uttrykkes? Tror du at den eldre generasjonen i dag er like rigid som det Kielland beskriver? Eller tror du at forholdet mellom den eldre og den yngre generasjonen alltid er den samme – uavhengig av tid og sted?

Bruk av ironi

Kielland bruker ironi flere steder i novellen, og du kan derfor velge å fokusere på bruken av dette språklige virkemiddelet når du skal analysere novellen. Hvor finner du eksempler på bruk av ironi i teksten? Hvordan hadde du oppfattet handlingen i disse eksemplene dersom fortellerstemmen ikke hadde vært ironisk? Hadde du endret oppfatning din av karakterene i fortellingen dersom novellen hadde hatt en mer nøytral fortellerstemme?

Oppskrift på novelleanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på novelleanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

En middag av Alexander Kielland | Analyse

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 10.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  alltid helt topp med disse analysene. sparer meg for mye unødvendig leting i tekstene og mye enklere å komme i gang
 • 11.02.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp godt til å skrive analyse av "En Middag"
 • 22.05.2023
  Skrevet av Student på 2. år
 • 24.10.2022
  Skrevet av Elev på Vg3