Prinsessa som ingen kunne målbinde | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av eventyret «Prinsessa som ingen kunne målbinde». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, sjanger, fortellermåte, språklige virkemidler, miljø, personer, motiv, tema og budskaper.

Bakgrunnskunnskap om eventyret

«Prinsessa som ingen kunne målbinde» er ett av de mange folkeeventyrene som Asbjørnsen og Moe samlet inn på 1800-tallet.

Sammendrag

Utgangspunktet for handlingen i «Prinsessa som ingen kunne målbinde» er en konge som er lei av at datteren er så vrien og vrang. Han gjør det dermed kjent at den som klarer å målbinde prinsessen, skal få både henne og halve kongeriket. Alle som ikke klarer det, skal derimot svimerkes på begge ørene.

Askeladden og hans to storebrødre ønsker å prøve seg på denne utfordringen. På vei til kongsgården finner Askeladden mange gjenstander som han tar med seg, til tross for at brødrene håner ham. De viser seg imidlertid å komme til nytte: Etter at brødrene har mislykkes, klarer Askeladden, ved hjelp av tingene han har samlet, å målbinde prinsessen.

Ordliste

målbinde: bringe til taushet/ut av stand til å svare

vidjespenning: bånd, ring av vidjekvister til å spenne om noe

skålbrott: bit av en knust skål

blei: kile

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Prinsessa som ingen kunne målbinde», kan det være lurt å ha et overordnet fokus som du holder på i hele analysen. Her gir vi deg et par forslag til hvilke innfallsvinkler du kan forholde deg til i din eventyranalyse.

Sjanger: En naturlig innfallsvinkel i en eventyranalyse er sjangeren. Let etter typiske kjennetegn for eventyrsjangeren i teksten, og vurder effekten av dem. Hvilken undergruppe eventyr tilhører det, og hvorfor?

Moral: Eventyr har ofte en moral. Prøver dette eventyret å fortelle oss noe? Hvem kan dra nytte av eventyrets budskaper, og er de aktuelle også i dag?

Tema: En annen mulighet er å fokusere på det du mener er eventyrets tema, og hvordan ulike virkemidler får frem dette. Noen temaer i eventyret er fordommer, utvikling fra barn til voksen, oppnåelse av lykke og kampen mellom godt og ondt. Hva prøver eventyret å si oss om disse temaene?

Oppskrift på eventyranalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på eventyranalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Prinsessa som ingen kunne målbinde | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.