Kvitebjørn kong Valemon | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av eventyret «Kvitebjørn kong Valemon». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, sjangertrekk, symboler, karakterer og moral i eventyret.

Fakta og bakgrunnskunnskap om eventyret «Kvitebjørn kong Valemon»

Sjanger: Folkeeventyr, undereventyr
Årstall: 1871, i «Norske Folke-Eventyr. Ny samling»

Asbjørnsen og Moe hadde allerede gjengitt en variant av eventyret i sine første samlinger (1844), som de kalte «Østenfor sol og vestenfor måne». En ny gjengivelse, basert på maleren August Schneiders opptegnelse av eventyret slik det var gjenfortalt av Thore Aslaksdotter i Setesdal i 1870, ble med i «Norske Folke-Eventyr. Ny samling» fra 1871.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Kvitebjørn kong Valemon», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en rød tråd, som du holder på i hele analysen. Du kan for eksempel ta for deg sjangeren eller symbolikken, eller du kan fokusere på moralen i eventyret.

Sjanger: En mulig inngangsvinkel til dette eventyret er å se på sjangeren: Hva er det som gjør at «Kvitebjørn kong Valemon» er et folkeeventyr, og mer spesifikt et undereventyr? Tenk på hvordan teksten er bygget opp, hvilke karakterer som er med og symbolene som brukes. Kan disse sies å være typiske for sjangeren?

Symbolikken: Du kan også se mer inngående på nettopp symbolikken: Hvilke symboler finner du i eventyret? Hva representerer de, og hvorfor tror du de spiller en rolle i akkurat dette eventyret? Ville de hatt den samme effekten hvis eventyret ble skrevet i dag?

Moralen: Det er også mulig å studere selve budskapet i eventyret mer inngående. Da kan du se på moralen som kommer frem, og diskutere denne med utgangspunkt i karakterene og hendelsene i historien. På hvilken måte spiller kjærligheten en rolle? Hvem vinner, og hvem taper? Kan moralen om samarbeid ha noe med tiden da eventyrene oppsto å gjøre?

Oppskrift på eventyranalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på eventyranalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kvitebjørn kong Valemon | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.