De tre bukkene Bruse | Analyse

Her får du hjelp og inspirasjon til analyse av eventyret «De tre bukkene Bruse». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av sjanger, fortellermåte, symbolbruk, tematikk og budskaper i eventyret.

Bakgrunnskunnskap om eventyret

«De tre bukkene Bruse» kalles et folkeeventyr, fordi det ikke har en navngitt forfatter. Eventyr som dette har levd på folkemunne i mange generasjoner, ofte i flere variasjoner. Det er ikke uvanlig at man finner samme eventyr i flere land, men med noen lokale endringer fra sted til sted.

Det finnes forskjellige undersjangre av folkeeventyrene. «De tre bukkene Bruse» tilhører en kategori som kalles dyreeventyr, fordi det er dyr som er hovedpersonene i eventyret.

På midten av 1800-tallet samlet Peder Christiansen Asbjørnsen og Jørgen Moe inn norske folkeeventyr. De vandret fra gård til gård og ba folk om å fortelle dem eventyr.

Bakgrunnen for eventyrinnsamlingen til Asbjørnsen og Moe, var at man begynte å intreressere seg for Norge som en egen nasjon. Dette ble viktigere etter løsrivelsen fra Danmark i 1814. Fordi Norge hadde vært styrt av et annet land i over 400 år, gikk man tilbake i tid for å finne ut av hva som var typisk norsk. De gamle fortellingene fikk en høyere status enn de hadde hatt før, fordi man anså dem som bærere av en nasjonal identitet.

Folkeeventyrene var egentlig en muntlig sjanger før de ble skrevet ned på 1800-tallet. Typisk for litteratur som først og fremst har blitt fortalt muntlig, er at mange kjennetegn handler om at det skal være så lett som mulig å huske historien utenat.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skal analysere eventyret «De tre bukkene Bruse» kan du velge å fokusere på forskjellige sider av teksten, alt etter hva du mener er temaet i eventyret.

Du kan for eksempel komme inn på hvordan broen og trollet symboliserer en utfordring man møter. Denne utfordringen kan enten være en konkret utfordring, eller noe generelt som å leve, bli eldre eller lignende.

Du kan også fokusere på hvordan bukkene møter utfordringen, og hva eventyret sier om hvordan mennesker møter utfordringer. To muligheter som kommer frem i eventyret, er å bruke hodet eller styrke.

Oppskrift på eventyranalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på eventyranalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

De tre bukkene Bruse | Analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 17.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3