Askeladden som kappåt med trollet | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av eventyret «Askeladden som kappåt med trollet». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, sjanger, språklige virkemidler, karakterer, tema og moral i eventyret.

Fakta om eventyret «Askeladden som kappåt med trollet»

Utgivelse: 1841, i første hefte av Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr
Sjanger: Folkeeventyr, eventyr om det dumme trollet

Bakgrunnskunnskap om eventyret

«Askeladden som kappåt med trollet» er kjent i så mange som 121 ulike versjoner i Norge, og det finnes også i en rekke andre land, primært i Europa. Det er dermed det eventyret i Norge som er kjent i flest versjoner. Eventyret ble samlet inn av Jørgen Moe, og trykket i det første heftet av folkeeventyrene som Moe ga ut sammen med Peter Christen Asbjørnsen i 1841.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Askeladden som kappåt med trollet», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en rød tråd, som du holder på i hele analysen. Du kan for eksempel ta for deg sjangeren, kontrasten mellom kultur og natur eller du kan fokusere på moralen i eventyret.

Sjanger: En mulig inngangsvinkel til dette eventyret er å se på sjangeren: Hva er det som gjør at «Askeladden som kappåt med trollet» er et folkeeventyr? Tenk på hvordan teksten er bygget opp, hvilke karakterer som er med og hvilke virkemidler som brukes. Kan disse sies å være typiske for sjangeren?

Forholdet mellom kultur og natur: Man kan se på konkurransen mellom Askeladden og trollet som en kamp mellom kultur og natur. På hvilken måte kommer denne symbolikken frem? Eventyret er kjent i hele Europa, og er det eventyret i Norge som finnes i flest versjoner av alle eventyrene. Hvorfor tror du menneskene som levde på tiden da sjangeren oppsto hadde behov for historier der kulturen «beseiret» naturen?

Moralen: Det er også mulig å studere selve budskapet i eventyret mer inngående. Da kan du se på moralen som kommer frem, og diskutere denne med utgangspunkt i eventyrsjangeren. Hvem vinner, og hvem taper? Hvilke egenskaper lønner det seg å ha, ifølge eventyret? Er det noe paradoksalt ved at Askeladden og trollet henholdsvis belønnes og straffes for å handle på nesten samme vis?

Oppskrift på eventyranalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på eventyranalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Askeladden som kappåt med trollet | Analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 24.09.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 15.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg3