Nokon kjem til å komme (utdrag) | Analyse

Her gir Studienett deg hjelp og inspirasjon til analyse av et utdrag fra dramaet «Nokon kjem til å komme», som funnet i Tekstbanken på side 256. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av sjanger, sidetekst, replikker og språk, miljø og tid, personer og tema i stykket.

Fakta om «Nokon kjem til å komme»

Forfatter: Jon Fosse
Årstall: Utgitt og oppført i 1996
Sjanger: Postmoderne drama

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Nokon kjem til å komme» av Jon Fosse, kan det være lurt å ha en rød tråd som du følger gjennom hele analysen. Her gir vi deg noen forslag til inngangsvinkler for tolkningen din:

Sjanger: Det kan være naturlig å fokusere på dramaet som sjanger, og hvilke trekk ved stykket som er typiske for sjangeren. Hvorfor regner vi dette stykket som postmodernistisk?

Velger du dette som en rød tråd gjennom analysen, kan du komme inn på både sidetekst, replikker, miljø og tid og stykkets tema.

Tema: Du kan også ta for deg det du mener er tema i dramaet, og gjøre nærmere rede for hvordan dette kommer frem i teksten, og hvorfor du tror forfatteren har valgt nettopp dette temaet.

Hvordan kommer erotikk og sjalusi frem gjennom den knappe, enkle dialogen? På hvilken måte kan stykket sies å handle om kommunikasjon? Og hvorfor tror du Fosse plasserer et moderne tema i en tidløs setting? Er temaet egentlig moderne, eller er det heller tidløst og grunnleggende menneskelig?

Oppskrift på dramaanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på dramaanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nokon kjem til å komme (utdrag) | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.