Fruen fra havet | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av dramaet «Fruen fra havet» av Henrik Ibsen. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av særlig oppbygging, personer, symboler og tema i stykket.

Bakgrunnskunnskap om «Fruen fra havet»

Henrik Ibsens forfatterskap er stort, og strekker seg over nesten 50 år. Han er særlig kjent for sine samfunnsdramaer skrevet rundt 1880, der vi blant annet finner «Et dukkehjem» (1879) og «Gengangere» (1881). Med «Vildanden» (1884) innledet han en periode i sitt forfatterskap der han i større grad vendte blikket inn i menneskesinnet, og «Fruen fra havet» (1888) er et slikt drama.

I «Fruen fra havet» er menneskenes problemer av mer eksistensiell art: Hva vil det si å være fri? Hvilke konsekvenser har valgene man tar for andre? Når bør man bli i et ekteskap? I tillegg hentet Ibsen frem mystiske og overnaturlige elementer i dette stykket – elementer han ikke hadde tatt i bruk siden de historiske dramaene han skrev mer enn 20 år tidligere.

Skuespillet har flere likhetstrekk med Ibsens tidligere stykker: Igjen står en kvinneskikkelse i sentrum, og hun må velge om hun vil bli i eller forlate et ekteskap. Fokuset på valgfrihet og personlig ansvar har av mange blitt tolket som en kommentar til datidens deterministiske samfunnssyn: Mennesket var simpelthen underlagt skjebnen, og hadde ingen fri vilje – og dermed ikke ansvar for eget liv. Slik er det ikke i «Fruen fra havet», der Ellida tar sitt valg som en fri kvinne.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Fruen fra havet», kan det være lurt å velge seg ut ett element som du har særlig fokus på, som kan gå som en rød tråd gjennom analysen din. Her kommer vi med noen forslag til inngangsvinkler du kan bruke:

Havet som symbol: Havet har en viktig rolle i dette stykket. Ellida trekkes mot havet; flere steder beskrives den fremmede og havet på samme måte, og havet blir fremstilt som en kontrast til livet på land. Velger du denne inngangsvinkelen, kan du ta nærmere for deg hvilken funksjon havet spiller i stykket. På hvilken måte er havet sentralt for Ellidas utvikling og kreftene som drar i henne?

Ekteskapet og kvinnens rolle: Som i mange av Ibsens stykker, står ekteskapet mellom mann og kvinne sentralt i «Fruen fra havet». Hva opplever du at Ibsen sier om ekteskapet i dette dramaet? Hvis du har lest andre av Ibsens stykker, som f.eks. «Et dukkehjem» eller «Lille Eyolf» – hvilke likheter og forskjeller finner du? Hvordan tolker du Ibsens meninger om kvinner og kvinners rolle, i lys av Ellidas utvikling og valg?

Frihet og ansvar: Temaet i «Fruen fra havet» kan også sies å være frihet og ansvar. Hva betyr det egentlig å være fri? I hvor stor grad har man ansvar for sine handlinger og konsekvensene de har for en selv og andre mennesker? Kan man fortsatt velge selv, hvis man ikke er fri?

Oppskrift på dramaanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på dramaanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fruen fra havet | Analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 04.01.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3