[3]

Tusen Tegninger | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av sangteksten «Tusen tegninger» av Karpe Diem. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. språklige virkemidler, rim og rytme, tema og budskap i sangteksten.

Bakgrunnskunnskap om «Tusen tegninger» og Karpe Diem

Karpe Diem: «Tusen tegninger» er en sang skrevet av Magdi Ytreeide Abdelmaguid i den norske rapgruppen Karpe Diem. Den handler om å være ung muslim i det norske samfunnet, slik Magdi er, og om hvordan han møter fordommer og mistro fordi han har en gudstro. Det andre medlemmet i gruppen heter Chirag Patel, og har indisk bakgrunn.

22. juli: Sangen ble svært populær etter terrorangrepene 22. juli 2011, fordi gjerningsmannen ønsket å ramme dem han mente var ansvarlige for det flerkulturelle samfunnet. Hvordan vi møter dem som er religiøse i det norske samfunnet, ble derfor et viktig tema. Sangen ble fremført på den nasjonale minnekonserten for 22. juli noen dager etter angrepet.

Karikaturstriden: Tittelen «Tusen tegninger» viser til karikaturtegningene av profeten Muhammed, som har blitt publisert i ulike medier i Europa de siste årene. Noen muslimer tolker islam slik at man ikke har lov til å avbilde profeten Muhammed, som er hellig. Karikaturtegningene som har blitt trykket, har derfor ført til stor debatt og opptøyer enkelte steder, fordi noen opplever at de som trykker disse karikaturene ikke viser respekt for islam, muslimer eller profeten Muhammed.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her foreslår vi noen ulike inngangsvinkler du kan velge når du skal analysere «Tusen tegninger» av Karpe Diem.

Å være ung muslim i Norge i dag: Et av temaene i teksten er hvordan det er å være ung muslim i det norske samfunnet. Hvis du velger denne inngangsvinkelen, kan du se på hvordan Karpe Diem bruker språklige bilder og symboler for å beskrive dette. Du kan i tillegg forklare hvordan temaet kommer til uttrykk flere steder i teksten.

Toleranse: En annen mulig inngangsvinkel er å fokusere på toleranse. På hvilke måter kan du si at budskapet i «Tusen tegninger» handler om toleranse? Finner du eksempler i teksten på at jeg-personen ikke møter toleranse? Hvor vanlig tror (eller vet) du det er å bli møtt på den måten som Karpe Diem beskriver her?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Tusen Tegninger | Analyse

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 19.11.2022
    Skrevet av Elev på Vg1
  • 05.10.2020
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3