Tung tids tale | Analyse

Med Studienetts analysehjelp får du god hjelp til å skrive en diktanalyse av «Tung tids tale», skrevet av Halldis Moren Vesaas.

Bakgrunnskunnskap om Halldis Moren Vesaas

Halldis Moren Vesaas er en folkekjær dikter, særlig på grunn av hvordan hun satte ord på kvinnelige erfaringer, men også for hennes dikt om krig og fred.

Hun skrev dikt i både bundet form og frie vers, noe vi ser et eksempel på i «Tung tids tale», som i utgangspunktet har en bundet form, men uten å følge denne strengt.

Diktet «Tung tids tale» er hentet fra en diktsamling med samme navn, som inneholdt dikt skrevet i okkupasjonstiden. Diktsamlingens overordnede tema er altså krig, ufrihet og okkupasjon.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skal analysere diktet «Tung tids tale», er det viktig å finne en god inngangsvinkel. Du kan enten velge å fokusere på diktets tematikk, de språklige virkemidlene eller konteksten som diktet ble til i. Her får du noen forslag til hvordan du kan vinkle analysen din.

Tematikk: Å se på tematikken vil gjerne stå sentralt i en analyse av diktet «Tung tids tale». Du kan da studere hva Moren Vesaas ønsker å formidle; Hva er viktig for henne, hva vil hun si oss med diktet, og hvorfor? Dette kan knyttes til etterkrigstidens prosjekt med å bygge opp landet etter fem år med krig.

Språklige virkemidler: Når du skal analysere «Tung tids tale», kan du konsentrere deg om de språklige virkemidlene Halldis Moren Vesaas bruker i diktet. Da er det særlig aktuelt å se på bokstavrim, enderim og bildebruk, og hvordan dette forsterker temaet i diktet.

Kontekst: Du kan også plassere diktet i en samfunnsmessig kontekst, gjennom å vise hvordan det knytter seg til etterkrigstiden.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Tung tids tale | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3