Sammendrag

I dette avsnittet presenterer vi et sammendrag av «Til ungdommen». I tillegg finner du her bakgrunnskunnskap om diktet og dets forfatter Nordahl Grieg.

Sammendrag av «Til ungdommen»

«Til ungdommen» består av 14 strofer som hver inneholder fire vers.

Diktet er skrevet som en oppfordring til ungdommen, slik tittelen vitner om. Det handler om at vi befinner oss i en krigssituasjon, og at det er på tide at ungdommen tar opp kampen. I første strofe blir ungdommen oppfordret til å vie seg til strid, men det blir fort klart at det ikke er en militær strid, men tvert imot en fredelig kamp det er snakk om.

Det e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn