Om denne nettboken

© 2021 Better Students ApS

Tittel: Til ungdommen | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2016
Sist oppdatert: 17.11.2021
Antall sider: 10

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2016). Til ungdommen | Analysehjelp. Hentet 29. november 2021 fra https://www.studienett.no/norsk/analyse/dikt/til-ungdommen

Litteratur

Andersen, P.T., G. Mose og T. Norheim: «Litterær analyse – En innføring», Pax forlag, 2012

Sejersted, J. og E. Vassenden: «Lyrikk – En håndbok», *spartacus forlag, 2. utgave, 2012

https://no.wikipedia.org/wiki/Nordahl_Grieg

https://no.wikipedia.org/wiki/Til_ungdommen