Fortellerteknikk

De aller fleste dikt har et innebygd «jeg» – en avsender av innholdet, som enten nevnes eksplisitt gjennom pronomenet jeg, eller som vi kan tolke som den som fremfører teksten. I dette avsnittet ser vi kort på hvordan diktets uuttalte jeg henvender seg til et tydelig «du» – nemlig ungdommen, og hvordan dette duet glir over til å bli et «vi» mot slutten av diktet.

Jeg, du og vi

At det ligger et jeg som er avsender i dette diktet, kan vi se gjennom bruken av imperativ: Denne verbformen er en bydeform, og har alltid en underforstått avsender, selv om pronomenet jeg ikke uttales.

Jeget i «Til ungdommen» henvender seg til ungdommen, slik vi ser i diktets tittel, og mottakeren blir tiltalt som et du ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn