Til ungdommen | Analyse

Leter du etter hjelp til din analyse av «Til ungdommen» av Nordahl Grieg? Da har du kommet til riktig sted. Her gir vi deg nemlig flere gode eksempler på mulige analyser av diktet.

Fakta om «Til ungdommen!»

Forfatter: Nordahl Grieg
Årstall: 1936
Sjanger: Politisk kampdikt
Kontekst: Diktet er skrevet på et tidspunkt da fascismen bredte seg i Europa, blant annet i Spania, der Nordahl Grieg reiste som krigskorrespondent. I tillegg sto ulike ekstreme politiske bevegelser sterkt rundt om i verden, som kommunismen i Sovjet og nasjonalsosialismen i Tyskland. Diktet kan dermed sies å være en respons på datidens urolige politiske og militære situasjon. 

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Til ungdommen!», kan det være lurt å ha et overordnet fokus i analysen din, altså en rød tråd som løper gjennom oppgaven. Her foreslår vi noen ulike inngangsvinkler:

Pasifisme: Man kan si at budskapet i diktet er pasifistisk. Hvordan bruker forfatteren språklige virkemidler for å få frem dette budskapet? Tenk særlig på de språklige bildene og kontrastene. Hvordan synes du diktets form er med og underbygger det pasifistiske budskapet?

Koblingen mellom form og innhold: «Til ungdommen!» følger et fast rimmønster, og har en gjennomgående rytme. Hvordan bidrar formen til å forsterke diktets budskap? Kjenner du andre dikt fra samme tid der formen er med på å understreke temaet i teksten? Er det noe paradoksalt ved diktets form, når en ser den i lys av diktets innhold?

Kontrasten mellom krig og fred: Du kan også se på hvordan dikteren bevisst bruker kontraster på ulike nivåer for å fremheve budskapet sitt: både kontraster mellom konkrete ord, mellom språket han bruker og budskapet han formidler og mellom form og innhold.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Til ungdommen | Analyse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 20.12.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig utfyllende
 • 01.11.2021
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  sykt bra!
 • 22.02.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 13.01.2021
  Skrevet av Elev på Vg2