Til Foraaret | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Til Foraaret», som funnet i Spenn 2 på side 357. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, språklige virkemidler, motiv, tema og budskaper.

Fakta om diktet «Til Foraaret»

Forfatter: Henrik Wergeland
Årstall: 1845
Sjanger: Dikt
Kontekst: Wergeland skrev dette diktet kort tid før han døde

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her kommer vi med noen forslag til hva du kan fokusere på i din analyse av «Til Foraaret» – hva som kan fungere som en rød tråd i oppgaven.

Døden: «Til Foraaret» handler om en person som snart skal dø, og en naturlig inngangsvinkel vil dermed være å konsentrere seg om hva diktet sier om døden. Både den uregelmessige oppbyggingen og språklige virkemidler har betydning for å få frem dette temaet.

Våren: Diktet retter seg mot våren. Hvilke språklige virkemidler brukes for å få frem hvor høyt jeg-personen elsker våren? Hvorfor tror du han setter denne årstiden så høyt?

Romantikken: «Til Foraaret» er et typisk romantisk dikt. Hvilke kjennetegn på denne retningen finner du? Her er særlig følelsene, nærheten til naturen, religiøse innslag og bruken av språklige bilder viktig.

Wergelands situasjon: Wergeland skrev diktet mens han lå på dødsleiet, og det er dermed rimelig å anta at det er seg selv han omtaler. Hva forteller diktet oss om hvordan han forholder seg til døden?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Til Foraaret | Analyse

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 27.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Henrik Wergeland døde i 1845, ikke 1945.
  Takk. Vi beklager feilen.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 23.09.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra analyse, hjalp meg veldig bra!
 • 19.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg2