[1]

Tale for loffen | Analyse

I denne analysehjelpen fra Studienett veiledes du trygt igjennom en analyse av diktet «Tale for loffen» av Jan Erik Vold.

Fakta om diktet «Tale for loffen»

Forfatter: Jan Erik Vold

Årstall: 1968

Sjanger: Dikt

Kontekst: Jan Erik Vold var en av de såkalte profilforfatterne, som ønsket å gjøre den modernistiske diktingen mer hverdagslig og enkel å forstå for folk flest.

Sammendrag av innholdet i «Tale for loffen»

«Tale for loffen» handler om de positive sidene ved å spise loff.

Jan Erik Vold vil ikke holde en tale om de tykke og de smale, men om loffen. Han beskriver hvordan en tiåring graver ut innholdet i en deilig, fersk loff.

Tiåringen glemmer helt at moren sier at loff ikke er sunt, slik at bare den øyeblikkelige gleden over å spise loff står igjen.

Diktet konkluderer med at det er viktigere at man blir blid av å spise loff, enn at det ikke er så sunt.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning:

Glede og fornuft: Diktet tar opp at man ikke alltid trenger å velge det som er mest fornuftig, fordi man da kan gå glipp av mye glede. Hvordan bruker Vold ulike virkemidler for å få frem denne gleden?

Barn og voksen: Tiåringen i diktet blir glad av å spise loff, men vet at moren synes det er ufornuftig. Hvordan får forfatteren frem kontrasten mellom tenkemåten hos barn og voksne? Hva kan være formålet med å skrive om et barn, når budskapet er rettet mot voksne?

Modernismen: I analysen din kan du trekke inn hvordan vi kan se at «Tale for loffen» er et modernistisk dikt. Da er det spesielt den uregelmessige oppbygningen som er viktig. Sammenlign gjerne de modernistiske kjennetegnene ved diktet med de to første verselinjene, som skiller seg ut. Hvilken effekt har denne kontrasten?

Nyenkelhet: Tekstene til Jan Erik Vold og de andre profilforfatterne har flere typiske kjennetegn, som fungerer som opprør mot den symboltunge etterkrigsmodernismen. Hvilke av disse kjennetegnene finner du i «Tale for loffen»? Både innhold og språk er viktig i denne sammenhengen.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Tale for loffen | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3