Storbynatt | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Storbynatt». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, språklige virkemidler og motiv og tema.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her er det nevnt noen mulige inngangsvinkler du kan bruke i analysen din av «Storbynatt».

Virkemidler

Det er brukt mye kontraster i «Storbynatt». Du kan se på hvordan dette virkemiddelet og bildebruken er med på å påvirke lesningen og tolkningen av diktet. Hvorfor tror du byen er forbundet med lyset, hjemmet og noe positivt, mens naturen er forbundet med mørket, fremmedgjøring og noe negativt?

«Jeg ser» vs. «Storbynatt»

Du kan sammenligne «Storbynatt» med for eksempel «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder, som ble utgitt noen år tidligere. I «Jeg ser» er byen fremmedgjort, mens i «Storbynatt» er byen hjemme og naturen fremmedgjort. Hva tror du dette kommer av? Du kan se på likhetene og ulikhetene i de to diktene.

Samtiden

I den perioden «Storbynatt» ble utgitt var det mellomkrigstid. Du kan se på hvordan diktet passer inn i samtiden det er skrevet i. Hva tror du gjør at jeg-personen kjenner seg så hjemme i denne industrialiseringen og moderniseringen, og så fremmedgjort med naturen?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Storbynatt | Analyse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 13.12.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 06.06.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 31.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 30.05.2021
  Skrevet av Elev på Vg3