Sprinterne | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Sprinterne», som funnet på side 202 i Tekstbanken. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, språklige virkemidler, motiv, tema og budskaper.

Fakta om diktet «Sprinterne»

Forfatter: Nordahl Grieg
Årstall: 1936
Sjanger: Dikt
Kontekst: Skrevet like etter OL i Berlin i 1936, der afroamerikaneren Jesse Owens til nazistenes skuffelse vant fire gullmedaljer

Sammendrag av «Sprinterne»

«Sprinterne» handler om Jesse Owens prestasjon under OL i Berlin i 1936, og tyskernes reaksjon på den.

Owens, som er svart, sprinter fra tyskerne, som utslitte må gi tapt. Dette fører til stor undring blant de lyse tilskuerne, og Hitler blir i dårlig humør.

Avslutningsvis oppfordrer diktet nazistene til å trøste seg med at selv om Owens løp fra dem, klarte de å nå igjen jødene som sprang for livet i gatene.

Bakgrunnskunnskap om «Sprinterne» og Nordahl Grieg

Diktet «Sprinterne» tar utgangspunkt i en hendelse under sommer-OL i Berlin i 1936, og det er dermed nyttig med bakgrunnskunnskap om både situasjonen i Tyskland på den tiden, om selve hendelsen diktet beskriver, og om Nordahl Griegs politiske ståsted.

Hitler og nazismen

Ved valget til den tyske riksdagen i 1932 ble Nazi-partiet det største partiet, og i januar 1933 ble Hitler rikskansler. Etter denne maktovertakelsen skjedde en gradvis innskrenking av jødenes rettigheter i Tyskland. Til tross for at Hitler allerede hadde kommet med uttalelser om den ariske rasens overlegenhet og at jøder og diverse andre grupper burde utryddes, begynte ikke massedrapene på jøder før noen år etter at diktet «Sprinterne» ble utgitt.

OL i Berlin 1936

I 1936 ble sommer-OL avholdt i Berlin, og dette anså Hitler som en god mulighet til å demonstrere Tysklands og den ariske rasens overlegenhet. Tyskland kom ut som beste nasjon, men noe som forstyrret totalbildet var at en svart mann, som nazistene så på som klart underlegen tyskere og andre europeere, gjorde en formidabel prestasjon.

Dette var Jesse Owens, en friidrettsutøver fra USA. Under OL i Berlin i 1936 vant han fire gullmedaljer: 100 meter, 200 meter, lengdesprang og 4 x 100 meter stafett.

Nordahl Grieg – politisk aktivist

Nordahl Grieg, født i 1902, var både forfatter, dramatiker og journalist. Dessuten er han kjent for å være politisk aktiv, og for hans deltakelse under andre verdenskrig.

På begynnelsen av 30-tallet var Grieg i Sovjetunionen, og utviklet påfølgende sympati for kommunismen. Grieg uttrykte også sterk motvilje mot det nazistiske Tyskland, og han skrev blant annet flere kampdikt mot okkupasjonen i Norge under andre verdenskrig.

41 år gammel døde Nordahl Grieg, da bombeflyet han var passasjer i ble skutt ned av fiendtlige styrker utenfor Berlin.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her kommer vi med noen forslag til ting du kan fokusere på i din analyse av «Sprinterne», og som kan fungere som en rød tråd i oppgaven.

Likeverd: Et viktig tema i diktet er likeverd. Diktet vil fortelle oss at alle mennesker, uansett hudfarge og religion, er like mye verdt. Hvilke språklige virkemidler i diktet er med på å fremheve dette temaet?

Nazisme og rasisme: I «Sprinterne» settes det fokus på nazistenes reaksjon når en svart mann gjør det bedre enn alle tyskerne. Hva sier diktet om hvordan nazistene oppfatter mørkhudede mennesker? Hvordan skaper virkemidler som ordvalg og ironi avsky for slike rasistiske tanker?

Motstandsdikt: En annen ting du kan fokusere på, er hvordan «Sprinterne» fungerer som et motstandsdikt som kunne vekke nordmenns kampglød og vilje til å kjempe mot nazismen. Da er spesielt den rytmiske oppbyggingen, ordvalget og bruken av ironi relevante å komme inn på.

Historie: Du kan også ta utgangspunkt i den historiske hendelsen diktet omhandler. Sett deg gjerne dypere inn i bakgrunnen for hendelsen, og hvordan tyskerne reagerte. Hva tror du Hitler tenkte da han fikk se Owens talent? På hvilken måte kan diktet tillegges ulik betydning i dag enn på tiden det ble skrevet?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Sprinterne | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.