Språklige virkemidler

Her skal vi se på bruken av språklige bilder, valget av pronomen og betydningen av «signaler» i diktet.

Språklige bilder

I «Signaler» er det brukt mange språklige bilder, først og fremst besjeling og metaforer. Hvordan skal bildene tolkes, og hvilken effekt gir de?

Besjeling

Å besjele er å tillegge planter, dyr eller ting menneskelige egenskaper. I likhet med mange andre dikt av Rolf Jacobsen, inneholder «Signaler» flere besjelinger av menneskeskapte maskiner:

«bilhjulets smatt over regnvåt asfalt»
(strofe 1, vers 2)

«Pilende tog.»
(strofe 2, vers 3)

«… natt-trikkenes
døvende sang …»
(strofe 5, vers 1-2)

Hvilken effekt har det at transportmidlene tillegges egenskaper bare levende vesener har?

Naturliggjøring: Transportmidlene fremstilles som levende vesener som kan smatte, pile og synge. Dette kan ha den effekten at leseren oppfatter dem som en del av...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn