Oppbygging

I denne delen skal vi ta for oss diktets oppbygging. I en analyse av oppbyggingen i diktet «Signaler» er det spesielt relevant å komme inn på den uregelmessige oppbyggingen og bruken av gjentakelse.

Uregelmessig oppbygging

Her skal vi se på hvordan diktet har en uregelmessig oppbygging, både når det gjelder hvordan det ser ut, og hvordan det høres ut ved opplesning. Deretter vurderer vi hvilken effekt dette har for opplevelsen av innholdet.

Rotete inndeling

Diktet består av seks strofer med varierende lengde; henholdsvis 3, 3, 4, 4, 3 og 10 vers. Også versene varierer mye i lengde, både innad i strofene og mellom strofer. Oppbyggingen av diktet følger altså ikke noe fast mønster, og kan dermed fremstå som noe rotete.

Mangel på rim og rytme

«Signa...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn