Motiv, tema og budskap

I dette avsnittet skal vi se nærmere på motiv, tema og budskap i «Signaler».

Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i «Signaler», er det viktig at du ikke trekker inn egne fortolkninger, men kun ser på det som kommer frem direkte.

Tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå. Her kommer din egen tolkning av diktet inn.

Et budskap er noe diktet prøver å fortelle oss. Hva kan være budskaper i «Signaler»?

Motiv i «Signaler»

Diktet tar for seg en vanlig by der man kan se og høre mange moderne oppfinnelser.

Man kan høre biler og melkevogner, og se pilende tog, lysreklamer og lyset fra buelamper. Ingenting av dette er imidlertid byens signaler: «Det er ikke / bilhjulets smatt over regnvåt asfalt / som er byens ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn