Signaler av Rolf Jacobsen | Analyse

Her får du Studienetts hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Signaler». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, språklige bilder og tema.

Bakgrunnskunnskap om «Signaler» og Rolf Jacobsen

«Signaler» er et typisk modernistisk dikt. Derfor vil vi her trekke frem noen viktige sider ved modernismen og Rolf Jacobsen som modernistisk dikter.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Ensomhet: Dette er et viktig tema i «Signaler». Hvorfor er personen i diktet ensom? Hvilke virkemidler får frem denne ensomheten? For denne inngangsvinkelen er både den uregelmessige oppbyggingen og de språklige bildene relevant.

Fremmedfølelse: Diktet formidler en opplevelse av den moderne byen, med all sin teknologi, som fremmed. Hvordan oppnås dette? Også her bør du se på oppbygging og språklige bilder.

By: Hvordan fremstilles byen i «Signaler»? Og hvordan påvirker den menneskene som bor der? Å studere hvilke ord som er brukt for å beskrive byen, i tillegg til de språklige bildene, står da sentralt i analysen. Reflekter også gjerne selv over hvordan det å bo i en moderne by kan påvirke mennesker.

Modernismen: Du kan også velge å fokusere på modernistiske trekk ved diktet. Da bør du legge mest vekt på oppbygging og tema, og på hvilken måte disse henger sammen.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Signaler av Rolf Jacobsen | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3