Språklige virkemidler

Videre skal vi ta for oss diktets språklige virkemidler. Vi skal blant annet se på tegnsetting, bruk av komma og språklige bilder. I «Over de høye fjelle» er de språklige virkemidlene viktige for å forstå diktets tema. Du bør spesielt tenke over disse spørsmålene:

  • Hvordan bruker forfatteren tegnsetting og setningsoppbygging for å vise den hvor sterkt jeg-personen lengter bort?
  • Hvilken effekt har bruken av språklige bilder?

Tegnsetting

I «Over de høye fjelle» har Bjørnson brukt rikelig med tegnsetting, spesielt spørsmålstegn og utropstegn.

Spørsmålstegnene reflekterer jeg-personens undring over hvordan det er på den andre siden av fjellene, og om han noen sinne kommer til å få vite det: «Skal jeg da aldri, aldri nå / over de høye fjelle?» (strofe 6, vers 1-2)

Bruken av utropstegn understreker hvor sterkt jeget lengter etter den andre siden: «senker seg hvor den lyster, / ser mot de fremmede kyster!» (strofe 2, vers 5-6). Spesielt mot slutten blir det mange utropstegn, noe som gjør at stemning...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn