Oppbygging

I denne delen skal vi se nærmere på diktets oppbygging. Når du leser «Over de høye fjelle», bør du spesielt merke deg den regelmessige oppbyggingen og bruken av enderim, som vi tar for oss her. Til slutt i denne delen ser vi på hvilken effekt virkemidlene har på hvordan vi opplever innholdet og stemningen.

Regelmessig oppbygging

Diktet består av åtte strofer med seks verselinjer i hver. Tilsvarende verselinjer i de ulike strofene er dessuten omtrent like lange. Den regelmessige oppbyggingen er der...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn