Motiv, tema og budskap

Her skal vi ta for oss motiv, tema og budskap i «Over de høye fjelle» av Bjørnstjerne Bjørnson. 

Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i «Over de høye fjelle», er det viktig at du ikke trekker inn den underliggende betydningen, men kun ser på det som kommer frem direkte.

Tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå. Her spiller blant annet tolkning av symbolene en viktig rolle.

Et budskap er noe diktet prøver å fortelle oss. Hva kan være budskaper i dette diktet?

Motiv i «Over de høye fjelle»

Diktets motiv er en ung mann som i tjue år har lengtet til den andre siden av de høye fjellene som omgir hjemstedet: «Den som har lengtet i tyve år / over de høye fjelle, - / den som vet at han ikke når,» (strofe 4, vers 1-2).

Jeget er nysgjerrig på hvordan det er på den andre siden: «Undrer meg på hva jeg får å se / over de høye fjelle?» (strofe 1, vers 1-2)

Han ser rundt seg på trærne og fuglene, og tenker på hvordan treet ikke har noe ønske om å krysse fjelle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn