Olav og Kari | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Olav og Kari». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, fortellerteknikk, sjanger og litteraturhistorisk kontekst, språklige virkemidler, personer, motiv, tema og budskaper.

Analysen vår tar utgangspunkt i Knut Liestøls gjengivelse av «Olav og Kari», som du kan finne her. I gjengivelsen er omkvedet, eller stevet, kun inkludert i første og siste strofe.

Fakta om diktet «Olav og Kari»

Forfatter og årstall: Ukjent. Visen stammer trolig fra middelalderen, og ble samlet inn og skrevet ned på 1800-tallet 
Sjanger: Folkevise

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Olav og Kari», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en rød tråd, som du holder på i hele analysen. Her gir vi deg noen forslag til inngangsvinkler du kan bruke i analysen din.

Tro: Et av temaene i «Olav og Kari» er troen på religion og andre overnaturlige fenomener. Hvilken religion har personene i visen? Hva sier visen om motsetningsforholdet mellom den etablerte religionen og andre livssyn i middelalderen? Kan dette temaet være aktuelt også i dag?

Kjærlighet: «Olav og Kari» tar også opp temaet kjærlighet; Olav elsker kona Kari, mens Olavs mor er glad i og savner sønnen sin. Hvordan får bruken av sammenligninger frem Olavs kjærlighet til Kari? Hvorfor tror du Olavs mor misliker Kari så sterkt?

Tilgivelse: Et annet tema i «Olav og Kari» er tilgivelse. Hva forteller visen oss om hvilke synder som kan tilgis, og hvilke som ikke kan det?

Kampen mellom det gode og det onde: Hvordan kommer kampen mellom det gode og det onde til uttrykk i visen? Her spiller for eksempel personene og forholdet mellom dem viktige roller.

Middelalderen: Hvilke typiske kjennetegn på middelalderen finner du i «Olav og Kari»? Tenk da både på kulturen til personene, og på virkemidler som er typiske for middelalderballader og andre sjangre fra middelalderen. For denne inngangsvinkelen kan spesielt oppbygging, fortellerteknikk og tema være relevant å komme inn på.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Olav og Kari | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.