Norges Skål | Analyse

Har du bruk for hjelp til din analyse av diktet «Norges skål»? Da er det en god idé å ta en titt på Studienetts analysehjelp, som nettopp tar for seg dette diktet av Johan Nordahl Brun.

Bakgrunnskunnskap om «Norges skål»

«Norges skål» av Johan Nordahl Brun er opprinnelig skrevet som en drikkevise. Visen ble skrevet i 1771. På denne tiden var Norge i union med Danmark, og siden «Norges skål» hadde så mange norskpatriotiske innslag, ble den beslaglagt da den ble forsøkt trykt. På grunn av dette ble den ikke publisert før i 1784.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

I dette avsnittet gir vi noen forslag til inngangsvinkler som du kan bruke som en rød tråd i diktanalysen.

Samtiden

Norge var i union med Danmark da diktet ble skrevet. Drømmen om et fritt Norge var derfor en sentral tanke på denne tiden. Hvordan tror du samtiden spiller inn i hvordan man kan tolke diktet? Tror du samtiden har noe å si for hvordan diktet skal bli lest?

Patos

Du kan se på hvordan bruken av patos er med på å påvirke lesningen og tolkningen av diktet. Hvordan tror du bruken av patos spiller inn på hvordan du leser og oppfatter diktet? Hadde du lest diktet på en annen måte om patos ikke ble brukt på dette viset?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Norges Skål | Analyse

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 13.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 29.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 20.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noe som ikke stemte helt med rimmønstret som er nevnt her. Kryssrimet finner man i verselinje 1-4, men det bryter i 5-6, og kommer igjen i 7-8. Så rimmønstret blir noe mer likt: ABABCCAB. Ellers en helt grei analyse.