[1]

Nordlands Trompet | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av innledningen til diktet «Nordlands Trompet» av Petter Dass. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, sjanger, virkemidler, motiv og tema. Til å begynne med vil vi gi deg litt generell informasjon om diktet og veiledning i å analysere det. 

Fakta om diktet «Nordlands Trompet»

Forfatter: Petter Dass (ca. 1647–1707)

Årstall: påbegynt ca 1670, utgitt  1739

Sjanger: topografisk dikt

Å se på tematikken vil være aktuelt å ha med som en sentral del i en analyse av «Nordlands Trompet». Du kan da studere hva Dass ønsker å formidle; Hva vil han å fortelle, og hvorfor?

Tema om nordlandsk identitet

Diktet handler om Nordland, og hva som kjennetegner denne landsdelen. Dass beskriver mennesker, mat og natur. På denne måten kan man si at diktets tematikk dreier seg om identitet.

Menneskene han hilser i begynnelsen er av forskjellig stand og yrke. Likevel har alle en tilknytning til Nordland, tross forskjellene. Hvordan skaper så Dass idéen om en nordlandsk identitet?

Identitet handler om likheter innad i en gruppe, men også om ulikheter mellom dem i gruppen og dem utenfor. Dass bruker kontraster, for eksempel da han skal beskrive den nordlandske maten. Han setter opp den eksotiske maten mot den nordlandske, og skaper slik en forståelse av at menneskene har noe til felles.

Litteraturhistorisk kontekst:

«Nordlands Trompet» er skrevet mellom de litterære epokene som vi kaller renessansen og barokken. Du kan se på hvilke kjennetegn i diktet som hører til hvilken epoke, og sammenligne diktet med andre dikt fra samme periode.

Samfunnsmessig kontekst:

Du kan også plassere diktet i en samfunnsmessig kontekst, gjennom å vise hvordan det knytter seg til samfunnet på 1600-tallet. Petter Dass var  sogneprest, og kjente gjennom arbeidet sitt til de ulike sosiale lagene i samfunnet. i “Nordlands Trompet” skriver han om menneske og deres tradisjoner, så diktet gir et godt innblikk i denne tiden. Hvilket bilde gir diktet oss av samfunnsforholdene i Nordland på 1600-tallet?

Sammenligning:

Det kan være relevant å sammenligne «Nordlands Trompet» med andre dikt med samme tematikk. Hvordan fungerer de identitetsskapende momentene i dette diktet sammenlignet med lignende nasjonalromantiske dikt? Hvilke likheter og forskjeller trer tydeligst frem i en sammenligning?

Du kan også sammenligne «Nordlands Trompet» med et annet topografisk dikt, enten av en norsk eller utenlandsk forfatter. Hvordan blir naturen og menneskene beskrevet i diktene? Finnes det noen fellestrekk, eller er det mer interessant å se på kontrastene? 

Bakgrunnskunnskap om diktet og forfatteren

Petter Dass var prest og dikter som bortsett fra studier i Bergen og København, bodde hele livet i Nordland. Har var derfor svært knyttet til landsdelen, noe som er bakgrunnen for diktet ”Nordlands trompet”.

Da Petter Dass skrev diktet ”Nordlands Trompet” ble det ikke lest av så mange, og det ble først utgitt 39 år etter at han skrev det. Det tok nesten 200 år mer før han for alvor ble gjenoppdaget. På midten av 1800-tallet ble «Nordlands Trompet» lest av den nasjonalromantiske dikteren Johan Sebastian Welhaven. Han mente at diktet kunne anses som begynnelsen på en norsk nasjonallitteratur, selv om Dass ikke skrev om Norge som nasjon, men om Nordland som region.

Diktet er mye lengre enn innledningen, men innledningen forteller om hva resten av diktet skal handle om: natur, mat og mennesker i Nordland.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nordlands Trompet | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3