Kulturuke av Jan Erik Vold | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Kulturuke», som funnet i Spenn 1 på side 326. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, språklige virkemidler og tema i diktet.

Fakta om «Kulturuke»

Forfatter: Jan Erik Vold
Årstall: Utgitt i 1969 i diktsamlingen Kykelipi  
Sjanger:
Humoristisk, modernistisk dikt

Bakgrunnskunnskap om Jan Erik Vold

Jan Erik Vold er en av Norges mest innflytelsesrike lyrikere. Han har skrevet dikt siden 60-tallet, og tok da et oppgjør med sensymbolismen som preget den norske litteraturen på den tiden. Vold ville heller skrive konkret og virkelighetsnær poesi.

Han har også utgitt gjendiktninger, essays og biografier, og han er særlig kjent for å lese dikt til jazzakkompagnement – han har blant annet samarbeidet med kjente musikere som Jan Garbarek og Chet Baker.

Vold er glad i å leke med språket, og han bruker ofte humor i lyrikken sin. Han har blant annet utgitt en tale til loffen, og da «Kulturuke» kom i 1969, skapte det sterke reaksjoner: Mange så på det som en tullete tekst og som et hån mot litteraturen.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skriver en litterær analyse, kan det være nyttig å ha en rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. På den måten blir oppgaven din poengtert og sammenhengende. I tolkningen av «Kulturuke» er det mest relevant å se på hva teksten egentlig forteller oss: Hva handler dette diktet om?

Nedbryting og gjenoppbygging: Vold tar fra hverandre et ord, og setter det sammen på nye måter. Kan man egentlig gjøre dette i språket? Og hvorfor gjør han det – tror du han ønsker å si noe om andre samfunnsarenaer, eller er det bare «for gøy»? Hva gjør det med forståelsen vår av et tema, hvis vi ser på de små bestanddelene i stedet for bare på helheten?

Etablerte sannheter: Flere store forfattere har skrevet om etablerte sannheter, og hvor farlige de kan være for samfunnet. Tror du Vold peker på det samme i «Kulturuke»? Hvor finnes sammenhengen mellom språk og samfunn her? Finnes det ting vi tar for gitt i Norge i dag, som vi burde tenke annerledes om?

Alternative tenkemåter: Vi er vant til at et ord skal skrives på en bestemt måte, og at det har en viss betydning. Jan Erik Vold utfordrer dette ved å bytte om på bokstaver og dermed skape nye assosiasjoner. Hva slags overføringsverdi har denne øvelsen til andre deler av samfunnet? Er det nok plass til alternative måter å tenke på i Norge i dag? Finnes det en grense for hvor mye alternativt vi skal tillate, eller er det alltid et gode å utfordre det bestående?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kulturuke av Jan Erik Vold | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.