Tolkning

I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvordan man kan tolke diktet «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder, og hva som kan være budskaper i diktet. Her kommer vi med eksempler på tolkninger og budskaper som du kan dra inn i din analyse av «Jeg ser».

Et budskap er noe diktet prøver å fortelle oss. Hva kan være budskaper i dette diktet? Når du skal tolke budskapet i et dikt, kan du spørre deg selv:

  • Er det et bestemt budskap i diktet, og hvordan kommer dette til uttrykk?
  • Hva kan diktet si oss?

Advare mot utviklingen

Personen i diktet ser noe ingen andre ser, og har en sterk fornemmelse av at noe er feil. Moderniseringen fører med seg fremmedfølelse og ensomhet, og et formål med diktet kan dermed være å åpne lesernes øyne og advare mot den utviklingen som foregå...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn