Språklige virkemidler

Videre ser vi på språklige virkemidler i diktet. I en analyse av «Jeg ser» kan det være relevant å komme inn på bruken av språklige bilder og kontraster.

Språklige bilder

Språklige bilder spiller en viktig rolle i de fleste dikt, og også i «Jeg ser» er det brukt språklige bilder. Her tar vi for oss to språklige bilder fra diktet, og ser på hvordan de kan tolkes.

Blodige sol

«jeg ser paa den blodige sol.» (strofe 1, vers 3)

At jeg-personen ser på «den blodige sol» kan tolkes som at han ser på enten en soloppgang eller solnedgang, da solen ofte har en rødlig farge. Men denne beskrivelsen av solen forteller oss også noe annet. Solen ses gjerne på som noe positivt og livgivende, mens ordet «blodig» derimot gir mer groteske assosiasjoner til død og smerte. Dermed skaper diktet allerede fra første strofe en dyster stemning, som får frem hvordan jeg-personen opplever verden.

Fjerne kirketårn

«jeg ser paa det fjerne kirketaarn.» (strofe 4, vers 9)

Det at jeg-personen ser på det fjerne kirketårnet kan tolkes...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn