Sammendrag og bakgrunnskunnskap

Her presenterer vi et kort sammendrag av diktet «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder. I tillegg gir vi deg bakgrunnskunnskap om perioden diktet ble skrevet i, nemlig nyromantikken.

Sammendrag av diktets innhold

«Jeg ser» handler om en person som ser utover omgivelsene med en følelse av at verden er blitt et fremmed sted.

Diktets jeg starter med å se på himmelen, for deretter å flytte blikket til de mange høye bygningene rundt seg og til slutt menneskene i gatene. Samtidig forandrer været seg, og det brygger opp til uvær. Diktet ender med at jeg-personen innser hvor underlig verden er, og tenker at han må ha havnet på feil planet.

Bakgrunnskunnskap om nyromantikken

«Jeg ser» er et typisk nyromantisk dikt, og det kan derfor være nyttig med bakgrunnskunnskap om denne retningen før du går i gang med analysen din. Nyromantikken preget periode...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn