Oppbygging

I denne delen tar vi for oss oppbyggingen av diktet «Jeg ser». Vi starter med å se på den innholdsmessige oppbyggingen og inndelingen i strofer og vers, som er nært knyttet sammen, og deretter kommer vi inn på bruken av gjentakelse.

Innhold og inndeling i strofer og vers

Innholdet i «Jeg ser» følger et tydelig mønster, som er nært knyttet til inndelingen i strofer og vers. I denne delen beskriver vi dette mønsteret, og ser på hvilken effekt det har.

Tredelt innhold

Diktet består av ni strofer, og kan ut fra innholdet deles inn i tre deler, som hver består av tre strofer:

Himmel: I den første delen ser jeg-personen på himmelen, og tenker på at den er klodenes hjem: «Jeg ser paa den hvide himmel, / jeg ser paa de graablaa skyer,» (strofe 1, vers 1-2).

Bygninger: I den midtre senker jeg-personen blikket ned til bygningene, og innser at dette er menneskenes hjem: «Dette er altsaa menneskenes hjem.» (strofe 5, vers 11).

Mennesker: Til sist ser diktets jeg på menneskene og dyrene rundt seg: «Jeg ser paa de velklædte herrer,» (strofe 7, vers 13)

Med unntak av diktets to siste strofer, følger også innholdet i hver av de tre delene et fast mønster:

Omgivelser: Første strofe i hver del beskriver det jeg-personen ser på: «Jeg ser paa den hvide himmel,» (strofe 1, vers 1). Denne strofen er dessute...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn