Motiv og tema

Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i «Jeg ser», er det viktig at du ikke trekker inn egne fortolkninger, men kun ser på det som kommer frem direkte.

Tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå. Her skal du ved hjelp av dine egne tolkninger sette diktet i en større sammenheng.

Motiv i «Jeg ser»

Motivet i «Jeg ser» er en person som står i en by og beskriver det han ser, og hva han tenker om det.

Først ser jeg-personen på himmelen: «Jeg ser paa den hvide himmel, / jeg ser paa de graablaa skyer,» (strofe 1, vers 1-2). Idet han tenker på at dette er verden og klodenes hjem, faller en regndråpe fra himmelen.

Deretter senker personen blikket til de høye bygningene rundt seg, og tenker forundret på at det er dette som er jorden, menneskenes hjem: «Dette er altsaa menneskenes hjem.» (strofe 5, vers 11). Nå skyer det til, slik at solen blir borte.

Til sist ser jeg-personen på de velkledde og smilende ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn