[11]

Jeg ser | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Jeg ser». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, språklige virkemidler og tema.

Fakta om diktet «Jeg ser»

Forfatter: Sigbjørn Obstfelder
Årstall: 1893
Sjanger: Dikt

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her kommer vi med forslag til ulike elementer du kan fokusere på, og som kan fungere som en rød tråd i analysen din.

Fremmedfølelse

Et viktig tema i diktet er fremmedfølelse - personen i diktet betrakter verden rundt seg, og føler en sterk avstand til det han ser. Hvis du velger denne innfallsvinkelen, bør du fokusere på hvordan ulike virkemidler får frem fremmedfølelsen. Tenk også over hvilke samfunnsforhold som kan ha bidratt til at personen i diktet har det slik.

Ensomhet

Diktet gir også inntrykk av at jeg-personen er svært ensom. For dette temaet er spesielt kontrasten til de andre menneskene viktig, men også gjentakelsen og den øvrige oppbyggingen. Hva er det som gjør at personen i diktet blir ensom?

Nyromantikk

Fordi «Jeg ser» er et nyromantisk dikt, kan det å se etter typiske kjennetegn for denne perioden være en passende inngangsvinkel. Hvordan passer diktets virkemidler og tema inn i denne retningen? Her kan du for eksempel fokusere på den utradisjonelle oppbyggingen og bruken av språklige bilder, og hvordan de får frem diktets tema. Hva er sammenhengen mellom innholdet i diktet og tiden det ble skrevet i?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Jeg ser | Analyse

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 18.01.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg mye!
 • 22.05.2019
  .
 • 25.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 06.04.2022
  Skrevet av Elev på Vg3