Ja visst gör det ont | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Ja visst gör det ont» av Karin Boye, som funnet på side 389 i Spenn 3. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av de ulike momentene i diktet, slik som diktets oppbygging, rim, rytme og språklige virkemidler.

Vi hjelper deg også med å plassere diktet i en litteraturhistorisk kontekst, noe som kan være til stor hjelp når du analyserer diktets temaer. 

Fakta om diktet

Forfatter: Karin Boye
Årstall: 1935
Sjanger: Dikt

Utdrag av analysehjelpen

Inngangsvinkler til analysen din

Når du skal analysere «Ja visst gör det ont» kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Nedenfor finner du forslag til noen av innfallsvinklene du kan bruke.

Analyse av sjangertrekk

Ved å se på sjangertrekkene til «Ja visst gör det ont» får du en fin mulighet til å diskutere møtet mellom den lyriske og den modernistiske dikttradisjonen. Dette er spesielt relevant for «Ja visst gör det ont» fordi Boye var en av de første svenske dikterne som utviklet seg fra å skrive lyriske til å skrive mer modernistiske dikt. Her har du også muligheten til å nevne både stilistiske og tematiske trekk i diktet.

Stilistisk analyse

Du kan også velge å fokusere på de stilistiske trekkene i diktet. Her kan du trekke frem både rim, rytme, språklige virkemidler, og den ytre oppbyggingen av teksten. Hvis du velger å ha hovedfokus på stiltrekkene i diktet er det viktig å huske på at du ikke bare skal vise hva de forskjellige stilistiske trekkene i diktet er, men også hvordan de påvirker lesningen din av diktet.

Tematisk analyse

En tredje mulighet er å skrive en tematisk analyse av diktet. Ta gjerne utgangspunkt i ett av temaene som vi diskuterer i slutten av denne analysehjelpen, og husk på at det er veldig viktig å begrunne tolkningen din ved å vise til konkrete eksempler i teksten.

Her bør du også begrunne tolkningen din ved å vise til hvilken bakgrunnskunnskap du har om diktet. Hva var Boyes inspirasjonskilder, og hvordan påvirket disse inspirasjonskildene diktene hennes? Er temaene i diktet knyttet til tiden Boye levde på? Kjenner du til noe om Boyes personlige liv som kan ha påvirket temaene i diktet?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ja visst gör det ont | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.