Hestene står i regnet | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Hestene står i regnet». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. rytme, språklige bilder og tema. I denne delen finner du fakta om diktet, et sammendrag og bakgrunnskunnskap om diktet og dets forfatter, Astrid Hjertenæs Andersen.

«Hestene står i regnet» handler om en person med drømmer og lengsler.

Fakta om diktet «Hestene står i regnet»

Forfatter: Astrid Hjertenæs Andersen
Årstall: 1948
Sjanger: Dikt
Kontekst: Astrid Hjertenæs Andersen skrev modernistiske dikt med mange symboler, der naturen og kvinnelig sensualitet ofte sto sentralt.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Forholdet til naturen: I «Hestene står i regnet» er det en sterk relasjon mellom jeg-personen og naturen. Du bør spesielt legge merke til hvordan språklige bilder blir brukt for å sammenligne jeget med naturen, og hvordan personens følelser henger sammen med været og landskapet. Hvilken effekt har dette?

Drømmer og begjær: Drømmer og begjør er et sentralt tema i dette diktet. Hvordan bruker Andersen oppbygging, språk og natur til å få frem jeg-personens følelser? Hva slags syn på slike følelser prøver hun å formidle gjennom diktet?

Modernismen: I analysen din kan du trekke inn hvordan vi kan se at dette er et modernistisk dikt. Hvilke virkemidler i diktet er typisk for denne retningen? Tenk da særlig på oppbyggingen og bruken av språklige bilder.

Sammenligning: Det kan også være aktuelt å sammenligne «Hestene står i regnet» med et annet dikt, gjerne fra samme periode. Da er komposisjonen spesielt aktuell. Andre modernistiske dikt har gjerne en mindre regelmessig form enn dette, mens tradisjonalistiske dikt gjerne følger et enda fastere mønster, med rim og like strofer. Tema og språk er andre momenter som kan sammenlignes.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Hestene står i regnet | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3