Gategutt av Rudolf Nilsen | Analyse

Her får du hjelp til analyse av diktet «Gategutt» av Rudolf Nilsen. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, rim og rytme, språklige bilder, tema og budskaper.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her kommer vi med forslag til ulike elementer du kan fokusere på, og som kan fungere som en rød tråd i analysen din.

Kampsang: «Gategutt» er skrevet som en kampsang for arbeiderklassen, og dette har hatt stor innflytelse på hvilke virkemidler som er brukt. Hvis du ønsker å bruke dette som utgangspunkt for analysen din, kan du fokusere på den regelmessige oppbyggingen med fast rim og rytme, og det enkle språket som gjør diktet lett å forstå for målgruppen.

Stolthet: Personen i diktet er stolt over å være en gategutt, og diktet kan fungere som en oppfordring til arbeiderklassen om å være stolte av sin sosiale klasse. Hvilke virkemidler får frem denne stoltheten? Her kan det være relevant å komme inn på gjentakelse, språklige bilder og bruk av mørke og lyse vokaler.

Opprør mot klasseforskjellene: Diktet kan også oppmuntre til opprør mot klasseforskjellene. Sterk besluttsomhet og engasjement fremheves ved hjelp av regelmessig oppbygging, rim og rytme, språklige bilder og gjentakelse.

Historisk kontekst: Tiden «Gategutt» ble skrevet i, var preget av stor motstand mot klasseforskjellene i samfunnet, i mye større grad enn tidligere. Hvordan passer diktet inn i denne historiske konteksten? Sett deg gjerne mer inn i hvordan samfunnsforholdene var på denne tiden. Hva ønsker Nilsen å fortelle leserne med dette diktet?

Nilsens liv: Diktet beskriver livet til en gategutt, og det minner på mange måter om Nilsens eget liv. Også dette kan du bruke som utgangspunkt for en analyse. Det kan være interessant å sette seg mer inn i hvordan Nilsens korte liv utartet seg, og se diktet i sammenheng med hans opplevelser. Tror du Nilsen forteller om sitt eget liv?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg analysehjelpen til diktet «Gategutt» har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse, som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Gategutt av Rudolf Nilsen | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3