Fandango | Analyse

I denne analysehjelp gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Fandango», som funnet på side 354 i Spenn 3. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, rim og rytme, sjanger, språklige virkemidler og tema i diktet.

Fakta om diktet «Fandango»

Forfatter: Vilhelm Krag
Utgivelse: Fremført i 1890, utgitt i Digte i 1891
Sjanger: Nyromantisk dikt

Sammendrag

«Fandango» er et nyromantisk dikt som består av tolv strofer av varierende lengde.

Teksten starter med at diktets jeg – som fremstår som en slags haremsherre – beordrer militærmusikken som spilles, om å stanse. Deretter kaller han dansende kvinner til seg, og beskriver hvordan de forførisk utfører den spanske dansken fandango til dempet musikk.

Beskrivelsen hans av kvinnenes dans har et erotisk, mystisk og eksotisk preg. Likevel finnes det en viss melankoli der. Diktets jeg kaller en av kvinnene til seg. Han spør henne hvordan hun kan være så vakker, og likevel virke både trist og blek.

Zerlina, som kvinnen heter, forklarer jeget at det går mot høst – de persiske rosene faller, og løvet visner. Det oppstår en dødsbevissthet i haremsherren, og han takker kvinnen og sender henne bort.

Zerlinas ord har minnet diktets jeg på det forfallet som skjer både med verden og med menneskene. Han opplever en eksistensiell angst ved tanken på hvor forgjengelig livet er – nå tør han verken leve eller dø. For å få slutt på tankene om hvordan alt visner, beordrer han den kraftige militærmusikken til å starte igjen. 

Ordliste til «Fandango»

Janitscharmusikk: ottomansk militærmusikk (det ottomanske riket hadde hovedsete i dagens Tyrkia)

Tscherkesser: folkeslag fra Nord-Kaukasus

Blot: bare

Fandango: spansk dans

Sobelskinsdækkenets: sobel er en gulaktig farge med mørkere sjatteringer, ofte brukt om farger på hunder, f.eks. collie

Hvi: hvorfor

Heilo: fugleslag som er vanlig i Norge

Bakgrunnskunnskap om nyromantikken

Nyromantikken er en periode innenfor norsk litteratur og malerkunst som vi gjerne avgrenser til tiden 1890–1905. De nyromantiske dikterne ville bort fra samtidens problemlitteratur, og vendte tilbake til elementer som var viktige i romantikken tidligere på 1800-tallet: følelser, mystikk, fantasi og fokus på individet.

Lyrikken ble igjen en viktig sjanger, etter at særlig romanen hadde slått gjennom i realismen, og dikterne ville gjerne uttrykke seg gjennom fengende musikalitet heller enn gjennom rasjonell språkbruk.

Nyromantikken var bare én av mange litterære strømninger som eksisterte rundt det forrige århundreskiftet – realismen sto fremdeles sterkt, og bevegelser som ekspresjonismen, dekadansen, impresjonismen og symbolismen var allerede gjeldende flere steder i Europa.  

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skriver en litterær analyse, kan det være nyttig å ha en rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. På den måten blir oppgaven din poengtert og sammenhengende, særlig hvis det er mye å gripe fatt i. I analysen av «Fandango» kan du for eksempel fokusere på:

Sammenhengen mellom form og innhold: «Fandango» er et pulserende dikt, som gjennom rytme og taktskifter skaper klang og musikalitet. Samtidig beskrives dans og musikk i diktet. Diktet har også et eksotisk og fremmed motiv, samtidig som bruk av fremmedord og farger forsterker dette tablået.

Velger du å fokusere på sammenhengen mellom form og innhold, er både oppbygging, rim og rytme, språklige virkemidler og sjanger sentralt.

Det eksotiske fremmede: Et gjennomgående trekk ved dette diktet er fremstillingen av det fremmede og mystiske. En forestilling om den fjerne Østen er bakgrunnen for diktets innhold, og dette bildet forsterkes av ordbruk, fargebruk og en dansende rytme. Du kan derfor velge å konsentrere deg om hvordan Vilhelm Krag fremstiller det fremmede i «Fandango».

Velger du denne inngangsvinkelen, er både sjangeren, de språklige virkemidlene og rim og rytme viktige analysemomenter.

Livets forgjengelighet og dødsangst: Viktige temaer i diktet er erkjennelsen av at livet en gang skal ta slutt, og angsten som oppstår ved tanken på døden. Du kan for eksempel vise hvordan disse tankene kommer til syne gjennom språkbruken: Gjentakelse, kontrast, metafor og fargebruk er alle språklige virkemidler som forsterker denne «liv og død»-tematikken.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fandango | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.