[3]

En Vaarnat | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «En Vaarnat», som funnet i Spenn 2 på side 351. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av ulike momenter i diktet, slik som de språklige virkemidlene som brukes, diktets sjanger og dikterens bruk av rim og rytme.

Vi hjelper deg også med å plassere diktet i en historisk og litterær kontekst, noe som kan være til stor hjelp når du analyserer diktets budskap og temaer. 

Fakta om diktet

Forfatter: Johan Sebastian Welhaven
Årstall: 1844
Sjanger: Dikt
Kontekst: «En Vaarnat» er et nasjonalromantisk dikt som skildrer den norske naturen en vakker vårnatt. I diktet finner vi en beskjed om at naturen kan ha en lindrende effekt og at menneskene derfor ikke må glemme bort naturen og dens helende krefter.

Inngangsvinkler til analysen din

Når du skal analysere «En Vaarnat», kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Nedenfor finner du noen forslag til ulike innfallsvinkler du kan bruke.

Merk at disse innfallsvinklene ikke utelukker hverandre. Du bør helst inkludere elementer fra alle disse kategoriene i analysen din, men det kan likevel være smart å legge hovedvekt på én av dem for å gi tolkningen bedre struktur og fokus.  

Tematikk

Det kan være naturlig å ha et tematisk fokus i analysen din av «En Vaarnat». Hvis du velger å gjøre dette, bruker du ett eller flere av temaene du identifiserer i diktet som utgangspunkt for analysen din.

Det kan være lurt å innlede en tematisk analyse med en kort gjennomgang av hva du mener temaene i diket er. Deretter kan du velge å legge hovedvekt på ett av disse temaene, eller du kan gå litt inn på dem alle.

Hvorfor er temaet/temaene viktig for forfatteren? Hvilket budskap er det forfatteren prøver å formidle?

Språklige virkemidler

Det finnes mange språklige virkemidler å ta av i «En Vaarnat». Dette kan derfor også brukes som en inngangsvinkel i analysen din.

Hvis du velger å ha hovedfokus på språklige virkemidler, kan det lønne seg å innlede med en kort gjennomgang av hvilke språklige virkemidler du har funnet. Påfølgende bør du vurdere hvilken effekt disse virkemidlene har på leseren, samt hva de forteller oss om diktets budskap.

Kontekst

«En Vaarnat» er et typisk eksempel på et nasjonalromantisk dikt. I tillegg vil vi se at Welhaven tar i bruk danske ord og uttrykk i diktet for å understreke sin stilling i debatten om det norske språket som foregikk på denne tiden. Hvorfor gjør Welhaven dette, og hvorfor er diktet typisk for nasjonalromantisk diktning?

Ved å plassere diktet i en litteraturhistorisk kontekst har du en god innfallsvinkel til å diskutere Welhavens bruk av språklige virkemidler og temaer i diktet.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

En Vaarnat | Analyse

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 22.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Supert! Hjulpet meg mye på fagsamtalen :)
 • 15.10.2022
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tusen takk! 👍
 • 19.01.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
  hhfh