Tolkning

I dette avsnittet legger vi frem en tolkning av «Du må ikke sove». Vi skal her komme nærmere inn på hva som kan være Øverlands budskap i diktet. Vi konsentrerer oss om den sterke oppmodingen om å våkne opp og gjøre motstand.

Du må ikke sove

Diktets tittel kan sies å oppsummere forfatterens budskap ganske tydelig: Du må ikke sove. Diktet er et varsko om hva som skjer i resten av Europa, og stemmen som prater til jeg-personen og oss som lesere, advarer om at faren kommer stadig nærmere. Samtidig minner den om hvilken plikt jeget har til å ta ansvar – de som enda er fri, kan ikke snu ryggen til, men må innse hvilken ondskap som brer seg, og verge seg selv og sine barn.

Stemmen i natten formaner jeget til å ikke lukke øynene, men til å ta konsekve...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn